تماس با دپارتمان ایام

تماس با دپارتمان نوور

تماس با دپارتمان آزالیا

واحد فروش سس
مدیر فروش آقای بستان
09113271744
واحدفروش بسته بندی:
011-42266763
مدیر فروش:
خانم اعوانی 09119222591

واحد فروش: 42254203-011
مدیران فروش کشوری و صادرات
مهندس حق پناه 09112259509
مهندس ذکوری 09119168144
فکس: 42248557-011

واحد فروش کشوری: 42266763-011  42248663-011
فروش استان:
شرکت پخش اهورایی : 42048100-011

 

fa_IRPersian
en_USEnglish arArabic fa_IRPersian